مرکز پزشکی مقایسه ای و تجربی که قبلاٌ مرکز حیوانات آزمایشگاهی نامیده می شد، متولی تکثیر، پرورش و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی است. علاوه بر این، انبوهی از پروژه های تحقیقاتی با استفاده از تجهیزات و امکانات اتاق های  جراحی و آزمایشگاه هیستوپاتولوژی و عصاره گیری گیاهان دارویی در این مرکز به انجام می رسند. برپایی کارگاه های آموزشی و پاره ای از کلاس های آموزشی از دیگر فعالیت های این مرکز می باشد.

Feature Slides