موفقیت ها         
 • مشارکت در انجام صدها طرح تحقیقاتی و پایان نامه دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا تاکنون
 • برگزاری 8 دوره کارگاه بین المللیATLS  به کمک مدل حیوانات آزمایشگاهی  
 • برگزاری 5 دوره کارگاه Fetal surgery به کمک مدل حیوانات آزمایشگاهی
 • برگزاری کارگاه IVF
 • برگزاری کارگاه های کار با حیوانات آزمایشگاهی، آموزش در زمینه تزریقات، گاواژ و تعیین سیکل جنسی
 • کارگاه های آموزشی ویژه رزیدنت های زنان و زایمان، جراحی عمومی، اورولوژی و نوروسرجری
 • تولید نسل بیست و یکم موش Balb/c Inbred   
 • تولید موش های آگوتی 
 • برجسته ترین طرح های تحقیقاتی اساتید و محققانی که در مرکز پزشکی تجربی و مقایسه ای انجام گردیده عبارتند از: 
  • جایگزینی آئورت شکمی به جای نای در سگ
  • انجام اولین موزائیک پلاستی بر روی زانوی گوسفند، طرح برتر کنگره ارتوپدی و برنده جایزه
  • جایگزینی بزرگ سیاهرگ زیرین با پریکارد قلب در سگ
  • کاربرد زجاجیه جهت بهبود وضعیت مایعات مفصلی
  • ساخت پودر کولکلات جهت کنترل خونریزی ها در حالات اورژانس
  • درمان تجربی موش های مبتلا شده بهMS  

 
مركز پزشكي مقایسه ای و تجربی 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز ،خیابان نشاط، جنب سالنهای
سینا و صدرا
مرکز
پزشکی مقایسه ای و تجربی
تلفکس: 07132341025