فعالیت های مرکز

1. تکثیر، پرورش و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی شامل:
  • موش بزرگ آزمایشگاهی(Rat)
  • موش کوچک آزمایشگاهی Outbred & Inbreed
  • موش  Outbred & Inbreed C57/Bl6
  • خرگوش از نژاد Dutch Albino
  • خوکچه هندی از نژاد Short Hair England
  • هامستر از نژاد Golden & White Syrian 
2. مشارکت در پروژه های تحقیقاتی و کارگاه های آموزشی که بر روی حیوانات بزرگتر مانند سگ انجام می شود
3. انجام جراحی های مختلف  بر روی مدل های مختلف حیوانات آزمایشگاهی
4. اجرای طرح های پژوهشی دانشجویان و اساتید دانشگاه شامل تزریقات، گاواژ ، نمونه برداری و تعیین سیکل جنسی  
5. تهیه عصاره، اسانس و ژل از گیاهان دارویی
6. مشارکت در مطالعات هیستوپاتولوژی
7. برگزاری دوره های کارگاه ATLS  بر روی مدل حیوانات آزمایشگاهی
8. برگزاری دوره های کارگاه Fetal surgery بر روی مدل حیوانات آزمایشگاهی
9. برگزاری کارگاه IVF
10. برگزاری کارگاه های آموزشی کار با حیوانات آزمایشگاهی
11. کارگاه های آموزشی ویژه رزیدنت های زنان و زایمان، چشم پزشکی، جراحی عمومی، اورولوژی و نوروسرجری


جدول مقایسه نقطه به نقطه تولید و تحویل حیوانات آزمایشگاهی در 3 ماهه آخر سال 1391 و فروردین 1392 نسبت به 3 ماهه آخر 1392 و فروردین 1393


                              مقایسه حیوانات آزمایشگاهی تولید شده در سال 1391 و 1392


                                             آمار حیوانات تحویل شده در سال 1392


                              آمار حیوانات تولید و تحویل داده شده در شش ماهه اول سال 1394
 
مركز پزشكي مقایسه ای و تجربی 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز ،خیابان نشاط، جنب سالنهای
سینا و صدرا
مرکز
پزشکی مقایسه ای و تجربی
تلفکس: 07132341025