تاریخچه

مرکز حیوانات آزمایشگاهی دانشکده پزشکی دانشگاه شیراز در اسفند ماه سال 1353 جهت تکثیر و پرورش موش آزمایشگاهی بزرگ و کوچک، خرگوش و سگ از بیمارستان سعدی (شهید فقیهی کنونی) به دانشکده کشاورزی منتقل گردید. سپس در فروردین ماه 1358 این مرکز تحت نظر بخش فارماکولوژی دانشکده پزشکی به مکانی جنب بیمارستان صحرایی انتقال یافت، آنگاه در سال 1390 بخش حیوانخانه و اتاق های عمل قدیمی تخریب شدند و کل تجهیزات به ساختمان جدید (مکان فعلی) منتقل گردید، سرانجام درتاریخ 14/11/92 به پیشنهاد ریاست مرکز و موافقت رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی شیراز، نام این مرکز به مرکز پزشکی مقایسه ای و تجربی تغییر یافت.هم اکنون این مرکز یکی از زیرمجموعه های معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز محسوب میگردد .
 
 
مركز پزشكي مقایسه ای و تجربی 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز ،خیابان نشاط، جنب سالنهای
سینا و صدرا
مرکز
پزشکی مقایسه ای و تجربی
تلفکس: 07132341025