معرفی مرکز

مرکز پزشکی مقایسه ای و تجربی که قبلاً مرکز حیوانات آزمایشگاهی نامیده می شد، متولی تکثیر، پرورش و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی است که به عنوان مدل بررسی بیماری ها، داروها و فرآورده های بیولوژیک جدید و سایر تحقیقات مورد استفاده قرار می گیرند. علاوه بر این، انبوهی از پروژه های تحقیقاتی اعضاء هیئت علمی و پایان نامه های دانشجویی (در همه سطوح) با استفاده از تجهیزات و امکانات اتاق های جراحی و آزمایشگاه پاتولوژی و عصاره گیری گیاهان دارویی در این مرکز به انجام می رسند. برپایی کارگاه های آموزشی و پاره ای از کلاس های آموزشی از دیگر فعالیت های این مرکز می باشد.
مرکز پزشکی مقایسه ای

طرح لوگو : دکتر امین درخشان فر       اجرای لوگو : دکتر آرش بیدادکش و حسین پهلوان زاده

 
مركز پزشكي مقایسه ای و تجربی 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز ،خیابان نشاط، جنب سالنهای
سینا و صدرا
مرکز
پزشکی مقایسه ای و تجربی
تلفکس: 07132341025