ساختار سازمانی

رئیس مرکز:

دکتر امین درخشان فر، استاد پاتولوژی مقایسه ای (DVM-Ph.D)
 
مدیر داخلی مرکز:

دکتر محجوب واحدی، دکترای حرفه ای دامپزشکی (DVM)
 
کارشناسان مرکز:

دکتر طاهره مشهودی، دکترای تخصصی فیزیولوژی (Ph.D)

دکتر ندا ناظمیان، دکترای حرفه ای دامپزشکی (DVM)

آقای ابوذر ولیزاده  مهندس کامپیوتر

آقای محمد حیدری، کارشناس علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

آقای فرهاد کوه پیما کارشناس آزمایشگاه

آقای امید کوهی، کاردان دامپزشکی

آقای یاسر اسدی، کاردان دامپزشکی


 
مركز پزشكي مقایسه ای و تجربی 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز ،خیابان نشاط، جنب سالنهای
سینا و صدرا
مرکز
پزشکی مقایسه ای و تجربی
تلفکس: 07132341025