نگارخانه

مرکز پزشکی مقایسه ای و تجربی
شامل بخش های تكثير و پرورش حیوانات آزمایشگاهی , اتاق های عمل, آزمایشگاه عصاره گیری گیاهان دارویی , آزمایشگاه پاتولوژی , آزمایشگاه دانشجویی وکلاس درس می باشد.
1) بخش تكثير و پرورش حیوانات آزمایشگاهی
 


  


2) اتاق های عمل
 
 


3) آزمایشگاه عصاره گیری گیاهان دارویی4) آزمایشگاه پاتولوژی


 
5) آزمایشگاه دانشجویی


6) کلاس درس


 
مركز پزشكي مقایسه ای و تجربی 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز ،خیابان نشاط، جنب سالنهای
سینا و صدرا
مرکز
پزشکی مقایسه ای و تجربی
تلفکس: 07132341025