نظرسنجی

خواهشمند است نظر خود را درباره ارائه خدمات و وب سایت مرکز پزشکی مقایسه ای و تجربی، اعلام فرمایید.

گرافیک سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟ ضعیف
متوسط
خوب
محتوای اطلاعاتی ارائه شده توسط سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟ ضعیف
متوسط
خوب
امکانات و ابزار استفاده شده در مرکز را چگونه ارزیابی می کنید؟ ضعیف
متوسط
خوب
بهداشت محیط، ابزار، حیوانات و قفس ها را چگونه ارزیابی می کنید؟ ضعیف
متوسط
خوب
نحوه برخورد کارکنان و کیفیت همکاری آن ها را چگونه ارزیابی می کنید؟ ضعیف
متوسط
خوب
لطفاً هر گونه نظر و پیشنهاد برای بهبود ارائه خدمات مرکز و ارتقای این وب سایت دارید، در جعبه متنی مقابل بنویسید.
متن تصویر*
Reload
    
مركز پزشكي مقایسه ای و تجربی 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز ،خیابان نشاط، جنب سالنهای
سینا و صدرا
مرکز
پزشکی مقایسه ای و تجربی
تلفکس: 07132341025