دوره های آموزشی

کارگاه های آموزشی

فلوشیپ هفت روزه مهندسی بیومدیکال
(ویژه دانش آموختگان گروه ریاضی - فیزیک ومهندسی )

 

 

 این فلوشیپ 7 روزه جهت آشنایی با سلول شناسی، کشت سلول و ارزیابی های سلولی،
هیستوفیزیولوژی، مهندسی بافت و کشت سه بعدی، کار با داربست های سنتتیک،
آشنایی با آزمایشات مولکولی، ترمینولوژی جراحات و اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی برگزار می گردد

 

 

  مکان :خیابان نشاط، جنب سالن های سینا و صدرا، مرکز پزشکی مقایسه ای و تجربی
و بیمارستان امیرالمومنین، مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم

تلفن و دورنگار : 07132341025 

هزینه ثبت نام: 600 هزار تومان

مدرسین:  دکترامین درخشان فر، دکتر سیده سارا هاشمی، دکتر علی پوست فروش فرد،
دکتر محجوب واحدی، آقای جواد مویدی، آقای فرهاد کوهپیما، خانم سارا چناری

 

به شرکت کنندگانی که دوره را به اتمام برسانند گواهی ارائه می گردد


 
 
مركز پزشكي مقایسه ای و تجربی 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز ،خیابان نشاط، جنب سالنهای
سینا و صدرا
مرکز
پزشکی مقایسه ای و تجربی
تلفکس: 07132341025