تجهیزات آزمایشگاه پاتولوژی

این آزمایشگاه مجهز به دستگاه های ذیل میباشد:

  • میکروتوم
  • میکروسکوپ نوری
  • کلیه مواد شیمیایی و وسایل لازم جهت هیستوتکنیک
  • دستگاه تیشو پروسسور
  • دستگاه آون
  • دستگاه کلد پلیت
  • دستگاه هات پلیت
  • دستگاه پارافین دیسپنسر
  • دستگاه واتر بس
  •  
 
مركز پزشكي مقایسه ای و تجربی 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز ،خیابان نشاط، جنب سالنهای
سینا و صدرا
مرکز
پزشکی مقایسه ای و تجربی
تلفکس: 07132341025