اتاق های عمل و ریکاوری:

این بخش شامل دو اتاق عمل جراحی، یک اتاق C.S.R، یک اتاق Post Operative Care و یک اتاق Pre Operative Care  مجهز به تجهیزات ذیل میباشد :

 • میکروسکوپ جراحی   
 • میکروسکوپ نوری               
 • لاپاراسکوپ      
 • کوتری    
 • ساکشن     
 • فیکو چشمی   
 • رادیولوژی دندانی  
 • رادیولوژی CR    
 • ECG مانیتورینگ      
 • سونوگراف داپلر
 • اسلاینت چشمی     
 • مینی یونیت دندانپزشکی 
 • تصویربردار حیوانات کوچک (Small animal Imaging)        
 • دستگاه های بیهوشی      
 • چراغ های اتاق عمل LED پروتابل 
 • تخت های جراحی       
 • اتوکلاو
   
مركز پزشكي مقایسه ای و تجربی 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز ،خیابان نشاط، جنب سالنهای
سینا و صدرا
مرکز
پزشکی مقایسه ای و تجربی
تلفکس: 07132341025