اعضا هیئت علمی و کارشناسان مرکز پزشکی مقایسه ای و تجربی


دکتر داوود مهربانی
دکترای تخصصی پاتولوژی
 عضو هیئت علمی

 
    

 
  
دکتر ندا ناظمیان                            
دکترای حرفه ای دامپزشکی
مسئول بخش جراحی
     
مهندس ابوذر ولی زاده
کارشناس ارشد کامپیوتر
کارشناس آزمایشگاه پاتولوژِی و مسئول وب سایت
    
     

محمد حیدری                         
کارشناس علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
کارشناس بخش جراحی

 
  

فرهاد کوه پیما                   
کارشناس علوم آزمایشگاهی
مسئول آزمایشگاه گیاهان دارویی
 
 یاسر اسدی
کارشناس دامپزشکی
کارشناس بخش جراحی

 
       
امید کوهی حسین آبادی            
کاردان دامپزشکی
تکنسین اتاق عمل
 
 
مركز پزشكي مقایسه ای و تجربی 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز ،خیابان نشاط، جنب سالنهای
سینا و صدرا
مرکز
پزشکی مقایسه ای و تجربی
تلفکس: 07132341025