درخواست تحویل حیوانات آزمایشگاهی

این مرکز به منظور تکریم  ارباب رجوع امکان ارسال درخواست حیوانات آزمایشگاهی به صورت الکترونیکی را ایجاد نموده است:

خواهشمند است هنگام مراجعه به مرکز, فیش واریزی بانک و کپی پروپوزال طرح خود را به همراه داشته باشید.

 
 
نام و نام خانوادگی دانشجو:*
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:*
دانشگاه:* دانشگاه علوم پزشکی شیراز
سایر دانشگاه های علوم پزشکی
دانشگاه شیراز
دانشگاه آزاد
سایر موارد
دانشکده یا مرکز تحقیقاتی :* مرکز تحقیقاتی
پزشکی
پیراپزشکی
داروسازی
دندانپزشکی
علوم
دامپزشکی
بهداشت
سایر
:گروه آموزشی یا نام مرکز تحقیقات*
شماره طرح:*
عنوان طرح:*
حیوان آزمایشگاهی درخواستی:*
حیوان آزمایشگاهی درخواستی:* Inbred
Outbred
تعداد حیوان آزمایشگاهی درخواستی:*
نوع جنسیت حیوان:* نر
ماده
هزینه پرداختی:*
شماره فیش واریزی بانک ( دستکاه کارت خوان):*
شماره تماس:*
آدرس ایمیل:
متن تصویر*
Reload
ورود اطلاعات در فیلد های ستاره دار الزامی است.
    
مركز پزشكي مقایسه ای و تجربی 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز ،خیابان نشاط، جنب سالنهای
سینا و صدرا
مرکز
پزشکی مقایسه ای و تجربی
تلفکس: 07132341025